Ürünlerimiz    İletişim    ilan ekle
 Anasayfa
 Ürünlerimiz
 Yemek Tarifleri

 Ana Sayfa
 Tarımsal Haberler
 Arıcılık
 Bağcılık
 Balıkçılık
 Beslenme
 Büyükbaş Yetiştiriciliği
 Gıda
 İpekböceği
 Kanatlı
 Kooperatifcilik
 Küçükbaş yetiştiriciliği
 Meyvecilik
 Sebzecilik
 Tavukçuluk
 Sulama
 Gübreleme
 Peyzaj
 Yetiştiricilik
 Bize Ulaşın
 Linkler
 Toprak su Muhafazası
 Destekleme
 Site Haritası
 Ürünlerimiz


Ürünlerimiz
Meyve fidanı
Aşı Bağı
Meyve tohumu
Aşısız yabani çöğür
Klonal çöğür


 Bilgi için
0 544 543 7177
cinarziraat@hotmail.com

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan tarımsal desteklerle, üreticilerimizin gelirlerinin artırılarak, dünya pazarlarında rekabet gücü olan sağlıklı, kaliteli ve yeterli tarımsal üretimin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

 

 • I.         DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ VE ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (DGD)

 

Temel Doğrudan Gelir Desteği                                 10,00 YTL/da

Toprak Analizi Yaptıran Üreticilere İlave DGD           1,00 YTL/da

Organik Tarım Yapan Üreticilere İlave DGD               3,00 YTL/da

2007 yılındaki Doğrudan Gelir Desteği 2006 yılı arazi kayıtları esas alınarak yapılmaktadır.

 

Mazot Destekleme

                                                                                       

Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları

1,8 YTL/da

Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler alanları

2,88 YTL/da

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

5,4 YTL/da

 

Kimyevi Gübre Destekleme

                                                                                       

Sebze, meyve, süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları

1,43 YTL/da

Hububat, yem bitkileri, baklagiller ve yumru bitkiler alanları

2,13 YTL/da

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

3 YTL/da

 

 

 • II.        FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

Pamuk                                                                      29,00 YKrş/Kg

Pamuk (Sertifikalı tohumluk kullanıldığında)              34,80 YKrş/Kg

Ayçiçeği                                                                  20,00 YKrş/Kg

Soya                                                                        22,00 YKrş/Kg

Soya (Sertifikalı tohumluk kullanıldığında)                26,40 YKrş/Kg

Kanola                                                                     22,00 YKrş/Kg

Dane Mısır                                                                 6,70 YKrş/Kg

Aspir                                                                       22,00 Ykrş/Kg

Zeytinyağı                                                               11,00 YKrş/Kg

2007 yılı Prim Uygulamaları 2006 yılı ürünleri içindir.

 

 • III.      SERTİFİKALI TOHUMLUK VE FİDAN KULLANIMI DESTEKLERİ

 

Tritikale, Arpa, Çavdar, Yulaf                                    3,00 YTL/da

Buğday                                                                      5,00 YTL/da

Susam, Kolza (Kanola), Aspir                                   4,00 YTL/da

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek                                6,00 YTL/da

Çeltik, Yerfıstığı                                                         8,00 YTL/da

Patates                                                                            20,00 YTL/da

Virüsten Ari Meyve Fidanı ile Bahçe Tesisi           300,00 YTL/da

Zeytin (Gemlik hariç), Narenciye, Nar, Kivi,

Badem, Ceviz ile Bahçe Tesisi                              250,00 YTL/da

Diğer Meyve Türleri ile Bahçe ve Bağ Tesisi         200,00 YTL/da

Zeytinde Gemlik çeşidi fidanı ile bahçe tesisi          45,00 YTL/da

Sertifikalı Antepfıtığı anacı ile bahçe tesisi              50,00 YTL/da

 

(http://www.kkgm.gov.tr/teblig/2007-7.html)

 

Giresun, Ordu, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Trabzon illerinde patates siğili, Balıkesir, Bolu ve İzmir illerinde patateste kahverengi çürüklük ve Çanakkale ilinde domates ve biberde bakteriyel solgunluk hastalıklarından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünler yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulaması,                                                110 YTL/da

 

 • V. HUBUBAT DESTEKLEMELERİ (2006 yılı ürünü içindir)

 

Buğday                                                            3,50 YKrş/Kg

Arpa, Çavdar, Yulaf                                        2,50 YKrş/Kg

Çeltik                                                                6,00 YKrş/Kg

 

 • VI.   HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

 

Yonca (Sulu)                                                130,00  YTL/da                                  

Yonca (Kuru)                                              80,00  YTL/da                                        

Korunga                                                        80,00 YTL/da

Tek Yıllıklar                                                    50,00 YTL/da

Silajlık Tek Yıllıklar                                          55,00 YTL/da

Silajlık Mısır                                                    60,00 YTL/da

Yapay Çayır – Mera                                    100,00 YTL/da

Sertifikalı Tohum Kullanan Üreticilere       % 5 ilave ödeme

Kalkınmada Öncelikli İllerde                    % 10 ilave ödeme

 

Sertifikalı Yem Bitkileri Tohumluk Üretiminin Desteklenmesi

 

    Yonca                                                         1,50 YTL/Kg

    Korunga, Fiğ-Macar Fiği,

    Hayvan Pancarı Yem Şalgamı                   50,00 YKrş/Kg

    Diğerleri                                                     25,00 YKrş/Kg

 

Yem Bitkileri Üretiminde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Alet ve makine Desteği

 

Satın Alınan Alet ve Makinenın

Fatura Bedelinin                                                       % 40’ı 

(Hak edişe konu yem bitkileri desteğinin % 40’ını geçemez.)

 

Damızlık ve Saf Irk Gebe Düve Desteği

 

Pedigrili (mavi sertifikalı)                              550,00 YTL/baş

Saf Irk Sertifikalı (beyaz sertifikalı)              275,00 YTL/baş

 

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği

 

Soykütüğüne Kayıtlı                         140,00 YTL/baş

Ön Soykütüğüne Kayıtlı                     80,00 YTL/baş

 

Suni Tohumlama Hizmeti Sağlayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Destek

 

Kalkınmada Öncelikli İller                    36,00 YTL/baş

Diğer İller                                           26,00 YTL/baş

 

Süt Desteği

 

Örgütlü Üreticiler                                 5,50 YKrş/litre

Diğer                                                    3,00 Ykrş/litre

Hayvanlarını soykütüğü sistemine kayıt

ettirerek, Bakanlıkça yürütülen ıslah

çalışmasına katkıda bulunanlara ilave     1,50 YKrş/baş

Üretici örgütlerine danışman (Ziraat

Mühendisi ve Veteriner Hekim)

çalıştırmaları halinde ilave                    1,50 YKrş/baş

 

Sabit veya Seyyar Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Kurulması Desteği

 

Fatura Bedelinin                                               % 40’ı

(Değerlendirmeye alınacak fatura bedelinin

 üst sınırı 200.000 YTL dir.)

 

Gübre Çukuru Yapılması Desteği

 

Yatırım Tutarının                                               % 40’ı

(Değerlendirmeye alınacak yatırım tutarının

Üst sınırı 100.000 YTL dir.)

 

İpekböceği Üreticilerini Destekleme Primi

 

Damızlık Koza                     13,00 YTL/Kg

I. Sınıf Koza                          9,50 YTL/Kg

II. Sınıf Koza                         8,25 YTL/Kg

III. Sınıf Koza                       7,00 YTL/Kg

Çepez                                  5,00 YTL/Kg

 

Tiftik Keçisi Yetiştiricilerini Destekleme Primi

 

Oğlak Tiftiği                                        9,00 YTL/Kg

Ana Mal (ince, iyi, sıra, hafif)             8,00 YTL/Kg

Tali                                                    6,00 YTL/Kg

 

Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri Üyelerine Dişi Koyun ve Keçi Desteği

 

Koyun, Keçi                                                             5,00 YTL/baş

 

Hastalıktan Ari Bölge Oluşturmak İçin Trakya Bölgesinde Sığır İşletme Desteği

 

Hastalıklardan Ari Sığır                                          50,00 YTL/baş

 

Hayvan Kimlik Sistemi Desteği

 

Kulak Küpesi                                                           2,00 YTL/baş

 

Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Programlı Aşılamalar İçin Uygulayıcı Desteği

 

Köy Düzeyinde % 80 ve Üzeri Gerçekleşmede

Büyükbaş Şap Aşısı                                              75,00 YKrş/baş

Köy Düzeyinde % 80 ve Üzeri Gerçekleşmede

Küçükbaş Şap Aşısı                                              50,00 YKrş/baş

% 80 Altında Gerçekleşmede

Büyükbaş Şap Aşısı                                              50,00 YKrş/baş

% 80 Altında Gerçekleşmede

Küçükbaş Şap Aşısı                                          25,00 YKrş/baş

Sığır Brucellosisi (S-19 Genç)                             1,00 YTL/baş

Koyun Brucellosisi (Rev-1 Genç)                     50,00 YKrş/baş

Koyun-Keçi Vebası (PDR),

Koyun-Keçi Çiçeği ve Şarbon                           25,00 YKrş/baş

 

Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme Destekleri Ödemeleri

Yerli Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması: 

Büyükbaş                                                        350  YTL/baş

Küçükbaş                                                          60   YTL/baş

Yerli hayvan Gen Kaynaklarının Geliştirilmesi:             

Küçükbaş Taban Sürü                                      30   YTL/baş

Küçükbaş Elit Sürü                                            35   YTL/baş

 

Üretim İzinli İşletmelerden Alınan Ana Arı Desteği

 

Ana Arı – Birlik Üyesi                                        15,00 YTL/adet

Ana Arı – Diğer                                                   7,50 YTL/adet

 

Süzme Bal Desteği

 

Süzme Bal Primi – Birlik Üyesi                           60,00 YKrş/Kg

Süzme Bal Primi – Diğer                                    30,00 YKrş/Kg

 

Örtüaltı Tarımında Polinasyonu Sağlamak İçin Bombus Arısı Desteği

 

Tozlayıcı Arı Desteği (Bombus)                         50 YTL/Koloni

 

Su Ürünleri Destekleri

 

Çipura, Levrek                                                   85,00 YKrş/Kg

Alabalık                                                              65,00 YKrş/Kg

Yeni Türler                                                          1,00 YTL/Kg

Yavru Balık                                                          5,00 YKrş/adet

Midye                                                                 10,00 YKrş/Kg

 

Hayvansal Orijinli Gıda Kontrolünde, İşletmelerde Veteriner Hekim Çalıştırılması Desteği

 

Büyükbaş hayvan başına           ;  1,25  YTL,

Küçükbaş hayvan başına           ;   0,3 YTL,

Devekuşu hayvan başına         ;   1 YTL,

1000 adet tavuk için                ;   2,0 YTL ,

500 adet  çıkma tavuk için      ;   2,0 YTL,

1000 adet hindi için                ;   12,5 YTL ,

Tavşan hayvan başına               ;   0,15 YTL ,

(bir veteriner hekime aylık yapılacak destekleme miktarı  750 YTL’ den az, 3.000 YTL’ den fazla olamaz. )

 

 • VII.    SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİ  (1 YTL/kg)

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van illerindeki yetiştiricileri kapsar. Et ve Balık Kurumunun kombinalarında kesim yapılarak kaçak ve kontrolsüz kesimlerin önlenmesini, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesini amaçlamaktadır.

 

 • VIII.  TARIM SİGORTALARI DESTEĞİ

 

2007 Yılında Tarım Sigortaları poliçe tutarının % 50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

 

        Bitkisel Ürün Sigortaları

           

            Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla;

  • ·    “Dolu” riski ana teminatına ek olarak, paket halinde “Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan” riskleri,
  • ·    Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski teminatı yukarıdaki teminatlar ile birlikte paket halinde sigorta kapsamındadır.
  • ·    Bu riskler sebebiyle meyve ve sebzelerde meydana gelen “Kalite Kaybı Zararları” sigorta kapsamındadır.

 

Sera Sigortaları

       

            Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla cam ve plastik seralarda;

             “Dolu” riski ana teminatına ek olarak, “Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan” riskleri sigorta kapsamındadır.

 

        Süt Sığırları Hayvan Hayat Sigortası

 

    Önsoy ve soykütüğü kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla;      

  • ·    Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hayvan hastalıkları, gebelik, doğum,e yavru atma, yavru ölümü  ve cerrahi müdahale,
  • ·    Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması,
  • ·    Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • ·    Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
  • ·    Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesimler,

    sigorta kapsamındadır.

 

        Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

 

        Kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları İçin;

  • ·    Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
  • ·    Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
  • ·    Her türlü doğal afetler,
  • ·    Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve zorunlu kestirme riskleri sigorta kapsamındadır.

 

Su Ürünleri Sigortası

 

Su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinde;

  • ·    Her türlü hastalıklar,
  • ·    Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
  • ·    Alg patlaması,
  • ·    Her türlü doğal afet,
  • ·    Kazalar,
  • ·    Predatörler

nedenlerinden dolayı meydana gelen ölümler sigorta kapsamındadır.

 

 • IX.      ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ

 

Tütün:

Alternatif ürün ekimi/dikimi                                 80 ABD $/da

 

Adıyaman, Bingöl, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van illerinde uygulanmaktadır.

 

 • X.       ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI (ÇATAK)

 

1. Kategori:

 • a.  Erozyonla mücadele (setleme, canlı veya cansız perdeleme, ideal sürüm tekniğinin uygulanması ve/veya koruma amaçlı boş bırakma)
 • b.  Arazinin ıslah edilmesi
 • c.  Drenaj
 • d.  Taş toplama

 

2. Kategori:

  • a) Uygun sulama tekniklerinin kullanımı
  • b) Kontrollü ilaç, gübre ve hormon kullanımı
  • c) Organik, yeşil, ahır gübresi, kompost vb. kullanımı
  • d) Organik ve iyi tarım uygulamaları

 

3. Kategori:

  • a) Daimi bitki örtüsü oluşturulması
  • b) Yeni çayır-mera tesisi ve/veya iyileştirilmesi
  • c) Aşırı otlatmanın engellenmesi
  • d) Yem bitkileri yetiştirilmesi

 

Mevcut üretimden vazgeçerek talep edilen kategorideki  uygulamalardan 2 veya daha fazlasını tekniğine uygun şekilde tatbik eden üreticilere 1. ve 3. kategori için dekar başına yılda bir defa olmak üzere 3 yıl süre ile 40 ABD Doları, 2. kategori için 90 ABD Doları destek sağlanır.

 

 • XI.      ÇAY DESTEĞİ

 

Çay Kalite Primi                             8,00 YKrş/Kg

Çay Budama Tazminatı (http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2004/08/20040827.htm#4)

2007 yılı çay kalite primi uygulaması 2006 yılı ürünü içindir.

 

 • XII.    FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

Ziraat Bankası A.Ş. ve TKK tarafından 1/1/2007-31/12/2007 tarihleri arasında Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

KREDİ KONULARI

UYGULANACAK İNDİRİM ORANI (%)

İYİ TARIM UYGULAMALARI            

İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım)

60

ORGANİK TARIM

Organik tarım (işletme-yatırım)

60

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)

60

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI/SERTİFİKALI TOHUM, FİDE ve MEYVE FİDANI ÜRETİMİ/KULLANIMI

Sertifikalı tohum ve fide kullanımı (işletme)

60

Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım)

50

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)

50

ARGE

Tarımsal ARGE (yatırım)

40

HAYVANSAL ÜRETİM

Süt sığırcılığı (işletme-yatırım)

60

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme- yatırım)

40

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)

40

Kanatlı Sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme)

60

Arıcılık (işletme)

40

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YAPILACAK HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETİ

Besicilik (işletme-yatırım)

60

Süt hayvancılığı (işletme-yatırım)

60

SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

50

TARIMSAL SULAMA

Tarımsal sulama (yatırım)

60

TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım)

30

KONTROLLÜ ÖRTUALTI TARIMI

Kontrollü örtüaltı tarımı (işletme-yatırım)

40

İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım)

50

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

40

DİĞER İŞLETME ve YATIRIM KREDİLERİ

25

Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama) (yatırım)

Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım)                           

                          100

  60

 


page counter
Siteiçi Arama Motoru

 

Google Gruplar
cinarziraat grubuna
kayıt ol
E-posta:

Bu grubu ziyaret et


Dost Siteler

Atletizm Portalı
Çınar Fidancılık
Turkey Hotel Trend
Yemek Tarifleri
tarım ilan sitesi
ısparta şehir portalı
www.bahcesel.comAna Sayfa | İlan Ekle | Arıcılık | Bağcılık | Beslenme | Büyükbaş Yetiştiriciliği | Gıda | İpekböceği
Kanatlı| Küçükbaş yetiştiriciliği | Meyvecilik | Sebzecilik | Yetiştiricilik | Tavukçuluk | Ürünlerimiz

cinarziraat@hotmail.com
Sitemizdeki bilgiler yayçep ve www.ebkae.gov.tr den alıntıdır
Elma, Armut, Kiraz, Fidanı, Mahlep, Badem, Zerdali, Şeftali, tohum, tohumu, plastik, aşı bağı, Jersey Mac, Grany Smith, Golden, Starking, Red Chief, Jona Gold, M9, MM106, MM11, Yabani Çöğür, Dixired, Monroe, Nektarin , Armking. Crimson Gold, S.S.Summer Red, Fantassia, 0900 Ziraat, Dalbastı, Aksehir Napolyonu, Allahdiyen,Uluborlu Napolyonu, Lambert, Starks Gold , Beyaz Kiraz, Akça, Williams , Santa Maria , Deveci ,Ankara ,Margeret Maria , Alyanak,Tyrinte , Sekerpare , Tokaloğlu , Ninfa , H.Haliloglu , Hasanbey , Aprikoz(Igdir) , Esme, Limon , Ekmek , Sebin , Bilecik , Kaplan , Yalova-1 , Yalova-3 , Yalova-4 , Trabzon Hurmasi (Cennet Elmasi), Hachiya (Çikolatali) , Hachiya (Çikolatasiz) , Texsas, Nonperail , Drake , Fernandez , Can-Papaz, President, Stanley , Kütahya , Hicaz , Gemlik, Domat , Samanlı , Toprak Ulak, Çakir , Çekiste , Çelebi , Çiller , Elma , Şeftali , Kiraz , Armut , Kayısı , Ayva , Ceviz , Badem, Erik, Vişne , Nar, eğridir, ısparta, afyon, çay,